Autorka tekstu:
MAGDALENA ŻOŁĘDŹ

UNIWERSALIA. 
Abstrahowanie nie jest kłamstwem.
Rozprawa o cytrynie i innych bytachUniwersalia to projekt, w którym Magdalena Żołędź opisuje ikonosferę Google Images, tworząc własną kolekcję fotografii packshotowych, które według autorki performują najsilniej. Abstrahowanie nie jest kłamstwem. Traktat o cytrynie i innych bytach to pierwszy rozdział Uniwersaliów, w którym Żołędź odwołuje się do hierarchii obrazów cyfrowych ustalanej na podstawie ich rozdzielczości, a także zastanawia się, w jaki sposób obrazy cyfrowe performują podczas interakcji z człowiekiem. Żołędź eksperymentuje również z ideą Google Images jako strategią kuratorską tworzoną przez program komputerowy. Projekt został opublikowany w Visual Reality. Fotografia Postinternetowa media, nośniki, znaczenia, red. Krystian Berlak, Dagmara Bugaj, Markek Domański, Anita Osuch, Łódź 2017.

“Każde Uniwersalium charakteryzuje się jednością, stałością i hierarchicznością. Dla przykładu – Uniwersalium cytryny jest na tyle pojemne, że mieści w sobie wszystkie materialne cytryny, ich obraz (mentalne i „rzeczywiste”), a także określające je słowa. uniwersalia są stałe - raz zobaczone Uniwersalium na zawsze pozostaje w pamięci. Jest dokładnie tym, co widzimy oczyma wyobraźni, myśląc słowo „cytryna”. Uniwersalia mają różną hierarchię, o której w dzisiejszych czasach decyduje rozdzielczość. Pierwowzorami Uniwersaliów są kategorie matematyczne”.


Czytaj dalej na magdalenazoledz.comMagdalena Żołędź
(ur. 1989) – mieszka i pracuje w Londynie. Postfotografka i doktorantka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na Wydziale Sztuki Mediów. Praktyka artystyczna i teoretyczna Żołędź koncentruje sie na zjawisku postfotografii. Tworzy teksty, książki, (post)fotografie, obiekty, wideo, a także pracuje z dźwiękiem. W swoich badaniach zajmuje się ewolucją obrazów cyfrowych, często odwołując się do posthumanizmu. Używa pisania science-fiction jako metody odkrywania nowych zjawisk we współczesnej ikonosferze. W latach 2018-2019 odbyła roczną wymianę w ramach studiów doktoranckich na Slade School of Fine Art w Londynie, w rezultacie której założyła ONE Project (www.one-project.co.uk). Należy do Stowarzyszenia Artystycznego 280A (www.280a.org).