InformacjePOSTFOTOGRAFIA.PL to projekt badawczy poświęcony najnowszym tendencjom w polskiej fotografii współczesnej, a także próba wyjaśnienia terminu postfotografia. Inicjatywa skierowana jest na promowanie artystek i artystów posługujących się fotografią współczesną, archiwizowanie materiałów reprezentujących najnowsze technologie obrazowania oraz tworzenie platformy umożliwiającej wgląd w refleksje związane z definiowaniem postfotografii.

Sposób gromadzenia i prezentacji materiałów jest odpowiedzią na brak platformy poświęconej polskiej fotografii współczesnej oraz próbą stworzenia formy alternatywnej dla nieistniejących już polskich magazynów dotyczących fotografii.

Według Joana Fontcuberta, hiszpańskiego artysty, pisarza, kuratora, a także wykładowcy, termin postfotografia po raz pierwszy pojawił się we wczesnych latach 90. W The Post-Photographic Condition z 2015 r. wyjaśnia, że wielu badaczy definiując postfotografię, ogranicza się do praktyk fotograficznych wynikających z postulatów postmodernizmu. Inni łączą to ze znaczącym rozwojem technologii jak na przykład łatwo dostępne aparaty cyfrowe, tańsze skanery, czy chociażby komputery wyposażone w proste oprogramowanie do edycji i postprodukcji obrazu. Zapewne spowodowało to przełom w obrazowaniu, jednak zwrot, z którym mamy do czynienia to nie tylko przejście od dagerotypów do całkowicie zautomatyzowanej produkcji obrazów. Zmiana dotyczy ontologii obrazu i doświadczania wizualności (J. Fontcuberta, 2015).  

Zapraszamy do oznaczania postów na Instagramie #postfotografiapl i współtworzenia archiwum.
Redakcja:

Anita Osuch Magdalena Żołędź


Social media:

Lena Peplińska   Projekt:

berlakpietrzak.com

Kontakt:

anita.osuch@asp.lodz.plmagda.zoledz@gmail.com  ︎ instagramPartnerzy:

Postmedium01 GalleryProwincjaManowce Kultury
©2020 postfotografia.pl

Projekt powstał i był realizowany w latach 2020/2021 w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci