Informacje︎ instagram

︎ facebookPOSTFOTOGRAFIA.PL to projekt badawczy poświęcony współczesnym postawom w zakresie tworzenia obrazu cyfrowego w polskiej sztuce. Inicjatywa skierowana jest na promowanie i archiwizowanie artystek i artystów posługujących się fotografią, a także odwołujących się do wizualności w kontekście rewolucji cyfrowej. Jest to również platforma oferująca bazę wiedzy z zakresu postfotografii, tworzoną przez praktyków, a nie historyków i teoretyków sztuki. Archiwum, zgodnie z definicjami postfotografii wychodzi poza obszar tradycyjnego definiowania medium fotograficznego.

Joan Fontcuberta, hiszpański artysta, teoretyk i kurator w The Post-Photographic Condition (2015). wyjaśnia, że wielu badaczy definiując postfotografię, ogranicza się do praktyk fotograficznych wynikających z postulatów postmodernizmu. Inni łączą to ze znaczącym rozwojem technologii jak na przykład łatwo dostępne aparaty cyfrowe, tańsze skanery, czy chociażby komputery wyposażone w proste oprogramowanie do edycji i postprodukcji obrazu. Zapewne spowodowało to przełom w obrazowaniu, jednak zwrot, z którym mamy do czynienia to nie tylko przejście od dagerotypów do całkowicie zautomatyzowanej produkcji obrazów. Zmiana dotyczy ontologii obrazu i doświadczania wizualności. 

Zapraszamy do współtworzenia archiwum poprzez oznaczanie postów na Instagramie #postfotografiapl oraz nadsyłania propozycji projektów na nasz adres e-mail.
Redakcja:

Anita Osuch Magdalena Żołędź
Lena Peplińska   Social media:

Lena Peplińska   Projekt:

berlakpietrzak.com
Kontakt:

anita.osuch@asp.lodz.plmagda.zoledz@gmail.com  Partnerzy:

Kwartalnik Fotografia • Postmedium01 GalleryProwincjaManowce Kultury
©2020 postfotografia.pl

Projekt powstał i był realizowany w latach 2020/2021 w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci