ZUZA PIEKOSZEWSKA:
Products of RealityPraca zawiera cykl fotografii, które nawiązują do taniej, masowej produkcji przedmiotów i jednocześnie do masowego wytwarzania obrazów.


Każdego dnia, rzeczywistość zalewana jest falą obrazów, a z drugiej strony nowymi produktami z fabryki. Między linią produkcyjną, a fotografią zaczęła zacierać się granica. Przyświeca im już podobny cel — masowe wytwarzanie. Rola fotografa amatora względem aparatu jest bliska roli osoby obsługującej taśmę w fabryce. Obydwie te postacie zostały zdominowane, są funkcjonariuszami.


Zuza Piekoszewska (ur. 1996) — studentka Sztuki Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie, absolwentka fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jej praktyka artystyczna krąży wokół tematów związanych z przenikaniem się człowieka, natury i technologii oraz kondycją i materią obrazu. Artystka w swoich pracach przekłada postfotograficzne zjawiska na formy rzeźbiarskie, gdzie cyfrowość spotyka się z pierwotnym doświadczeniem, jakim jest ręczne tworzenie form. Głównym materiałem stosowanym w pracach Zuzy Piekoszewskiej jest syntetyczno-biodegradowalne tworzywo, dzięki któremu, artystka stara się zacierać granicę między biomasą, a materią technologiczną.zuzapiekoszewska.tumblr.pl

Products of Reality, fotografia cyfrowa, 100 x 70 cm, 2018