ZUZANNA PIEKOSZEWSKA:
Pando


W mojej pracy wyrenderowałam pierwszy, najstarszy korzeń tego drzewa ukazując go w odrealnionym świecie - w otoczeniu obiektów udających naturę.Pando to najstarszy i największy organizm na ziemi. To las liczący blisko 80,000 lat. Jego system korzeniowy jest klonem jednego korzenia (Topoli Osikowej) i tworzy kolonię o rozpiętości 43 ha. W mojej pracy wyrenderowałam pierwszy, najstarszy korzeń tego drzewa ukazując go w odrealnionym świecie - w otoczeniu obiektów udających naturę. Całość sprawia wrażenie scenerii wyciągniętej z gry 2D komputerowej. W ten sposób prowokuję utrwalenie sentymentu względem starej, poczciwej przyrody i przyjrzenie się jej w zupełnie obcej rzeczywistości.Zuza Piekoszewska (ur. 1996) — studentka Sztuki Mediów na Akademii Sztuki w Szczecinie, absolwentka fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jej praktyka artystyczna krąży wokół tematów związanych z przenikaniem się człowieka, natury i technologii oraz kondycją i materią obrazu. Artystka w swoich pracach przekłada postfotograficzne zjawiska na formy rzeźbiarskie, gdzie cyfrowość spotyka się z pierwotnym doświadczeniem, jakim jest ręczne tworzenie form. Głównym materiałem stosowanym w pracach Zuzy Piekoszewskiej jest syntetyczno-biodegradowalne tworzywo, dzięki któremu, artystka stara się zacierać granicę między biomasą, a materią technologiczną@zuzapiekoszewskaPraca zawiera cykl fotografii, które nawiązują do taniej, masowej produkcji przedmiotów i jednocześnie do masowego wytwarzania obrazów. Każdego dnia, rzeczywistość zalewana jest falą obrazów, a z drugiej strony nowymi produktami z fabryki. Między linią produkcyjną, a fotografią zaczęła zacierać się granica. Przyświeca im już podobny cel — masowe wytwarzanie. Rola fotografa amatora względem aparatu jest bliska roli osoby obsługującej taśmę w fabryce. Obydwie te postacie zostały zdominowane, są funkcjonarPando, obiekt fotograficzny, wydruk uv na plexiglas, 2019