Autorka wywiadu:
Magdalena Żołędź

Usieciowienie, cyrkulacja, obliczeniowość i algorytmy zachowań. Rozmowa z Agą AntkowiakPrzeczytaj: ROZMOWA Z AGĄ ANTKOWIAK


Ctrl F5 został realizowany dzięki stypendium z Funduszu Popierania Twórczości w ramach działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.Aga Antkowiak
Artystka wizualna, absolwentka fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu (2017) oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (2014). Od 2017 roku asystentka w Pracowni Fotografii w Kontekstach prof. Piotra Wołyńskiego na Uniwersytecie Artystycznym. Od 2018 roku założycielka wraz z Anastasią Pataridze i Martą Szypulską kolektywu ATM. Pracuje w różnych mediach. Często tworzy sytuacje, w których publiczność mimowolnie staje się częścią jej scenariusza. Kierując zachowaniem publiczności, posługuje się nią jako materiałem swojej pracy. Wykorzystuje nieświadomy udział odbiorców jako medium, za pomocą którego ujawnia mechanizmy kształtujące ich codzienne nawyki i doświadczenia. Poprzez tę metodę bada wpływ technologii na nieświadome zachowania człowieka i jego dyspozycję w ramach ekonomii uwagi, afektu i obecności.