Autorka wywiadu:
Magdalena Żołędź

Najbardziej uniwersalnym językiem jest estetyka. Rozmowa z Kamilem #2 


Przeczytaj: ROZMOWA Z KAMILEM #2

Ctrl F5 został realizowany dzięki stypendium z Funduszu Popierania Twórczości w ramach działalności Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.Kamil #2
Używa metody zwanej tauto: unikanie znaczeń lub ich przeciążenie. Mimo semiotycznego podejścia, Kamil #2 koncentruje się na estetyce. Uważa, że aspiracje suprematyzmu zostały spełnione w naszych czasach jako wynik rozwoju wirtualności - przekraczanie rzeczywistości przez sztukę.