MAX RADAWSKI:
Digital suisekiSuiseki to japońska sztuka układania kamieni i odnajdywania w nich większych sensów między innymi wyobrażeń gór w oddali.


W pracy wykorzystuję obrazy wygenerowane przy pomocy Google Street View – namiastki podróżowania po japońskich górach. Obrazy są wyszukiwane, przetwarzane i drukowane. Pewne procesy powtarzają się, tworzą się coraz to nowsze drogi uprzedmiotowienia obrazu dążące do tworzenia statycznego oryginału. W przypadku tradycyjnego suiseki spotkanie z rzeczywistym obiektem powoduje powstanie obrazów wyobrażeniowych. W pracy Digital suiseki proces ten zostaje odwrócony – jest serią działań zmierzających do nadania formy materialnej obrazom – reprezentacjom potężnych japońskich gór.


Digital Suiseki [2016] to pochwała obrazowej plastyczności i zdolności do morfizmu. Zadrukowany kamień w postaci wąskiego, acz wysokiego słupka, przypomina kij wędrowca, służący do podpierania się podczas podróży. Obrazy wygenerowane przez artystę z Google Street View zacierają granicę pomiędzy częściami i całością, tworząc nowe sensy. Fotograficzna góra implikuje zmiętą, na poły przezroczystą folię, przenikającą się z jasnym tłem. Czy przedmiot ten szeleści? A może przywodzi na myśl porywy wiatru? Czujesz otulające ciepło czy przenikający chłód? Poszukiwaniu śladów tych wycieczek wtóruj niepewność i nieustająca aktualizacja interpretacji.
Julia Stachura


Max Radawski (ur. 1992) — Absolwent Fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, artysta wizualny używający w swoich pracach także fotografii. M.in. interesuje się jej materialną stroną oraz relacją pomiędzy efemerycznością obrazu a konkretnością obiektu. Inspirują go formy naturalne tymczasowość i wiecznotrwałość materii. Od 2017 roku asystent w VII Pracowni Fotografii prof. Krzysztofa J. Baranowskiego na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.maxradawski.comPraca zawiera cykl fotografii, które nawiązują do taniej, masowej produkcji przedmiotów i jednocześnie do masowego wytwarzania obrazów. Każdego dnia, rzeczywistość zalewana jest falą obrazów, a z drugiej strony nowymi produktami z fabryki. Między linią produkcyjną, a fotografią zaczęła zacierać się granica. Przyświeca im już podobny cel — masowe wytwarzanie. Rola fotografa amatora względem aparatu jest bliska roli osoby obsługującej taśmę w fabryce. Obydwie te postacie zostały zdominowane, są funkcjonar


Digital suiseki, 2016, obiekt - bloczek gazobetonowy, wydruk UV, wymiary ok. 33 x 20 x 5 cm


Digital suiseki, 2016, obiekt - bloczek gazobetonowy, wydruk UV, wymiary ok. 33 x 20 x 5 cm


Digital suiseki, 2016, wydruk cyfrowy na papierze rag, wymiary: 120 x 79 cm


Digital suiseki, 2018, obiekt - żywica, blacha mosiężna, wymiary: 22 x 102 x 6,3 cm


Digital suiseki, 2016, obiekt - kamień, wydruk UV, wymiary: 158 cm x 5 x 5 cm


Digital suiseki, wystawa The Voyager's Record | Rejestr podróżnika w ramach Ponań Art Week 2018, Galeria Skala, Poznań