MATEUSZ BRATKOWSKI:
TerraAwatar jako reprezentacja postaci pozwala na obcowanie z wirtualnym światem na różnych poziomach. To wirtualna reprezentacja – puste naczynie, autoportret, z którym każda osoba może się utożsamić.


Jest to ponadludzka forma, nad którą można przejąć kontrolę, wychodząc na niezbadane obszary immersyjnego doświadczenia; wznieść się ponad narzucane z zewnątrz ograniczenia, takie jak narodowość, płeć czy seksualność. To Brama do abstrakcyjnych światów wirtualnych. Awatar to wolność, która pozwala na odczuwanie ze wzmożoną mocą.

TERRA to nie tylko imię awatara, w którego wciela się osoba performująca, lecz także audiowizualny set odbywający się w audioreaktywnym wirtualnym środowisku. Jest to live motion-capture VR performans, w którym ruch tłumaczony jest na obraz. Generowana proceduralnie choreografia, formująca wizualizacje w czasie rzeczywistym.

Reżyseria, produkcja, 3D, vj: Mateusz Bratkowski
Performans: Bona Stanulewicz, 21min, Pawilon, Poznań, 2021
Muzyka: Kasia Kałaniuk (Szkoda)
Kostium: Izabela Sitarska (Fashion Dog)
Dokumentacja wideo: Mikołaj Ludwik Jaksim (.wju)


Mateusz Bratkowski (ur. 1997) – czerpiąc z dyskusji na temat rzeczywistości/wirtualności, bada w jaki sposób cyfrowe formy reprezentacji mogą tworzyć nowe wersje świata. Jego prace - przede wszystkim instalacje, wizualizacje i filmy wideo - koncentrują się wokół generowanych komputerowo postaci i tworzonych od zera ekosystemów. Bratkowski wykorzystuje takie narzędzia jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona i gry wideo.@matibratkowski 

Terra, live motion capture VR performance, 21 min, Pawilon, Poznań, 2021