LENA PEPLIŃSKA:
D00M-teller


Według Oksfordzkiego słownika języka angielskiego „fortune-teller” (wróżka/wróżbita) to osoba, która rzekomo potrafi przepowiadać los („fortune”).
Jednak „fortune” można również przetłumaczyć jako szczęście (lub bogactwo), wówczas „fortune-teller” na skutek językowego przewrotu może prognozować jedynie pozytywne wizje przyszłości. Antonimem słowa „fortune” jest „doom” (zagłada, przeznaczenie). „Doom” formalizuje przepowiednie nieszczęśliwe, apokaliptyczne i często paniczne. Przekształcone do formatu cyfrowego wyświetlacza LCD w tytułowe wyrażenie D00M, staje się godziną, a zarazem komunikatem o zakończeniu dziesięciosekundowej sekwencji, która odlicza czas rzeczywisty.

Fredric Jameson w eseju Cognitive Mapping określił teorie spiskowe jako desperacką próbę rozpoznania rzeczywistości w logice późnego kapitalizmu. Według wykładni krytyka kultury rezultatem postkolonialnych powiązań jest sytuacja, w której jednostkowe doświadczenie świata, jeżeli jest autentyczne, nie może być prawdziwe. Analogicznie do niejednoznaczności słów „fortune” i „doom” oraz opisywanej w eseju paranoi poznawczej późnego kapitalizmu, w pracy D00M-teller syntetyczne kształty zbudowane przez sznury nie są możliwe do rozpoznania. Tworzą one niesemantyczny zbiór wzorów i połączeń pozbawionych kontekstu oraz celu. Tekturowy obiekt to rekwizyt teatralny dla przestrzeni, w której przebywa. Bomba, zawieszona w ciasnym środowisku wewnątrz pudła, liczy i zwiastuje katastrofę. Klonuje czas rzeczywisty i przeplata go cyklicznym glitchem, który przepowiada przyszłość patrzącym do środka.Link do wideo: D00M-teller


Lena Peplińska (ur. 1998) — studentka fotografii intermedialnej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Używa fotografii, wideo, obiektów i technik postprodukcji, by badać kształtujące się rutyny internetowe, późnokapitalistyczne paranoje i teorie spiskowe w obszarze kultury obrazu.@lenapeplPraca zawiera cykl fotografii, które nawiązują do taniej, masowej produkcji przedmiotów i jednocześnie do masowego wytwarzania obrazów. Każdego dnia, rzeczywistość zalewana jest falą obrazów, a z drugiej strony nowymi produktami z fabryki. Między linią produkcyjną, a fotografią zaczęła zacierać się granica. Przyświeca im już podobny cel — masowe wytwarzanie. Rola fotografa amatora względem aparatu jest bliska roli osoby obsługującej taśmę w fabryce. Obydwie te postacie zostały zdominowane, są funkcjonarD00M-teller, instalacja (druk UV na tekturze, komponenty elektroniczne, sznury), 2022