LAURA RADZEWICZ:
NYXEM℠ Content creators of the new world disorder


Kapitalizm nadzoru według definicji Shoshany Zuboff to system gospodarczy skoncentrowany wokół utowarowienia danych osobowych. Funkcjonowanie w internecie mimowolnie skazuje nas na umieszczanie w konkretnych kategoriach wyznaczonych przez algorytmy technologicznych gigantów. Mechanizm ten umożliwia czerpanie zysków ze zbieranych o nas informacji, dostarczając potencjalnym reklamodawcom klarowny rys naszych ciągle rejestrowanych słabości, wrażliwości i pragnień. Nadzieje z początku lat 00. o wyzwoleniu od stereotypizacji i klasowych podziałów za pośrednictwem internetu, okazują się całkowicie naiwnymi w drugiej dekadzie XXI w.
NYXEM℠ Content Creators of the New World Disorder jest otwartą i ciągle rozbudowywaną serią krótkich form filmowych, których celem jest skryte zmieszanie się z kontentem reklam targetowanych w mediach społecznościowych.

Celem jest zainfekowanie najbardziej znanego narzędzia kapitalizmu nadzoru przy pomocy sprzeczności, do czego inspiracją było Glitch Feminism Legacy Russell.

Filmy bazują na kolażach tekstowym składających się z reklamowych sloganów splątanych ze strategiami dotyczącymi form potencjalnej ucieczki od systemowego utowarowienia naszych danych, zaczerpniętymi m.in. z literatury McKenzie Wark, Shoshany Zuboff czy Laborii Cuboniks. Na płaszczyźnie wizualnej zarówno w formie charakterystycznych rysunkowych schematów oraz diagramów, jak i produktowych layoutów wplątane zostają świadectwa ciągłej ekstrakcji naszych danych. W mechanice reklam targetowanych sam reklamowany przedmiot wydaje się jedynie pośrednikiem, stopniem w tworzeniu nowego, cenniejszego produktu – zebranych i dogłębnie wykalkulowanych informacji o użytkownikach, stanowiących paliwo napędzające nową mutację kapitalizmu.


Linki do wideo:
1. NYXEM℠ Digital Skincare
2. NYXEM℠ Refreshing Glitch (excerpt)
3. NYXEM℠ Liquid Bodies


Laura Radzewicz (ur. 1999) — studentka intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Tworzy formy obiektowe oraz animacje bazując na recyklingu internetowych treści, cyfrowym generowaniu obrazów oraz przeprowadzaniu interakcji z powszechnie dostępnymi formami sztucznej inteligencji. Podejmuje tematy związane z nowym materializmem, etycznością algorytmizacji i wpływem procesów późnego kapitalizmu na stan jednostki. Kontrastuje myślenie magiczne ze współczesną potrzebą zracjonalizowania.@lauraisapunk
NYXEM℠ Content creators of the new world disorder: Digital Skincare, animacja 3d, 23’’, 2022


NYXEM℠ Content creators of the new world disorder: Digital Skincare, film still, 2022