JADWIGA SUBCZYŃSKA:
O poszukiwaniu czystego umysłuW pracy O poszukiwaniu czystego umysłu odwołuję się do magii sympatycznej, za pomocą której przywołuję materię przestrzeni nadmorskiej obiektami 3D oraz utworami wideo.


Tego typu zabiegi znane są z malowideł naskalnych w Perigrod czy Pirenejach, gdzie za pomocą narzędzi malarskich dokonywano przebicia bizona, przywołując podobne podobnym. Zawarte w publikacji teksty w formie poezji, tak jak obiekty wizualne, nawiązują do wczesnych praktyk magicznych i rytualnych. Rytm w tekstach nadawany jest przez maszynę – algorytm, który nie jest daleki od „umyślnego” kodowania przez nas ludzkich założeń. Obrazy zawarte w pracy, rozlewają się, tworząc nowe byty. Jako, że podświadomość posługuje się językiem metafor, piksele przestawiające nadmorskie artefakty morfują w kolejne byty, zostawiając w tyle swoje pierwotne przedstawienie. Używając magii sympatycznej odwołuję się do podstawowego kodu obrazowania, który swobodnie oplata widzialna przez odbiorcę forma wizualna, nadana przez maszynę. Fotografie wybrzeża tworzą trójwymiarowe obiekty a następnie topią się pod własnym ciężarem. W fotogrametrię wkrada się błąd, który okazuje się być jedynym trafnym rozwiązaniem.

Link do wideo-dokumentacji książki:
O poszukiwaniu czystego umysłu
Linki do wideo:
In Search of Undistorted Mind
Video-loop 1
Video-loop 2

Jadwiga Subczyńska — absolwentka Wydziału Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, członkini Naukowego Towarzystwa Fotografii. W swoich pracach wykorzystuje szeroki zakres medium, m.in odlewy z roślinnej żelatyny, instalacje holograficzne z użyciem 3D, książki artystyczne, wideo AR. Tematy, które porusza oscylują wokół epoki antropocenu i jego nowej materialności, pozaziemskiej wizji świata oraz powrotu do korzeni. W swojej twórczości integruje mistyczne postrzeganie rzeczywistości z fantazją naukową i technologią. W roku 2018 została laureatką nagrody ON Award – głównego wyróżnienia na festiwalu współczesnej fotografii OFF FESTIWAL w Bratysławie. Na przełomie lat 2016/2017 studiowała na Uniwersytecie Marmara w Stambule.Instagram


O poszukiwaniu czystego umysłu, instalacja holograficzna 3d, wideo w pętli, książka, 2018.