DOMINIKA SADOWSKA:
Widok wystawy


Fotograficznie zareagowałam na specyfikę galerii, naznaczonej bardzo silnie piwnicznym charakterem (widoczne rury kanalizacyjne i inne nieukryte konstrukcje swoją obecnością, ilością i gabarytami konkurują podczas wystaw z eksponatami wystawienniczymi). Dokumentacja fotograficzna przestrzeni stała się dla mnie materiałem do wykorzystania.


Oczyściłam miejsce cyfrowo, dopasowując je do galeryjnych standardów white cube i poruszając tym samym zagadnienie charakteru przestrzeni przeznaczonej do prezentacji sztuki i działań artystycznych (praca Przestrzeń galerii, 2018). Oczyszczone widoki przestrzeni zaprezentowane zostały w formie wydruków i umieszczone w sfotografowanych uprzednio miejscach. W kolejnej serii prac sfotografowane fragmenty instalacji kanalizacyjnych potraktowałam jak wirtualne rzeźby - cyfrowo opracowywałam je, zmieniałam i formowałam, jakby były trójwymiarowymi obiektami, jednak pozostawiając je w formie wydruków fotograficznych (Szkice koncepcyjne, 2018). Na trzecią część wystawy składała się ponowna dokumentacja przestrzeni galeryjnej z wiszącą już w galerii ekspozycją oraz ponowne wyczyszczenie przestrzeni galerii na tej dokumentacji wraz z niewielkimi manipulacjami wielkością eksponowanych prac (Widok wystawy, 2018). Widoki na tej dokumentacji, pokazane w formie slide show, zderzały się z realną wystawą.


Dominika Sadowska — ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. W 2012 roku uzyskała doktorat z fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej. Stypendystka MKiDN, członkini szwedzkiego stowarzyszenia Grafikens Hus. Używa fotografii, obrazu ruchomego, dźwięku, grafiki, obiektu, instalacji, traktując relacje pomiędzy nimi jako dynamiczne i nielinearne. Na fotografii skupiła się rozpoczynając pracę w łódzkiej ASP (2007) i później, przy pracy doktorskiej, która poświęcona była zjawiskom zakłóceń stawianych w odbiorze obrazu, niedoskonałościom widzenia (związanych bezpośrednio z percepcją wizualną), poszukiwaniom granic widzialności, a także statusem ontologicznym ciemności i reprezentującej ją czerni.dominikasadowska.com

Dominika Sadowska, Widok wystawy, dokumentacja projektu, Punkt Odbioru Sztuki, 2018.
Dominika Sadowska, Widok wystawy, dokumentacja - przestrzeń galerii, Punkt Odbioru Sztuki, 2018.


Dominika Sadowska, Widok wystawy, dokumentacja - przestrzeń galerii - szkice konceptyjne, Punkt Odbioru Sztuki, 2018.


Dominika Sadowska, Widok wystawy, dokumentacja - przestrzeń galerii - rzeczywistość, Punkt Odbioru Sztuki, 2018.