DOMINIKA SADOWSKA:
KOMCHA Mały człowiek wytwarza wokół siebie układy rzeczy. Przebywanie z nim pozwala także na uważniejsze przyjrzenie się istniejącym dotychczas konstruktom, a interwały czasu spędzonego w danych miejscach wydłużają się. 


Obrazy są notatkami stanów rzeczywistości, do których dostęp mam poprzez nieustanne obcowanie z młodym bytem. Powtarzalność, opcjonalność i prowizoryczność uległy translacji na sposób edycji obrazów.


Dominika Sadowska — ukończyła Wydział Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi. W 2012 roku uzyskała doktorat z fotografii w Łódzkiej Szkole Filmowej. Stypendystka MKiDN, członkini szwedzkiego stowarzyszenia Grafikens Hus. Używa fotografii, obrazu ruchomego, dźwięku, grafiki, obiektu, instalacji, traktując relacje pomiędzy nimi jako dynamiczne i nielinearne.
Na fotografii skupiła się rozpoczynając pracę w łódzkiej ASP (2007) i później, przy pracy doktorskiej, która poświęcona była zjawiskom zakłóceń stawianych w odbiorze obrazu, niedoskonałościom widzenia (związanych bezpośrednio z percepcją wizualną), poszukiwaniom granic widzialności, a także statusem ontologicznym ciemności i reprezentującej ją czerni.dominikasadowska.com

KOMCHA,
2020