DAMIAN WU:
Cielistościprzybieranie koloru wody
błękitna logika stawia każdą formę życia na równi


Człowiek jako forma biologiczna powstaje w świecie wodnym i w ciągu swojego życia pozostaje uzależniony od wody. Do stworzenia projektu „Cielistości” użyłem znalezionych amatorskich filmów pornograficznych, w których kobiety eksponują swoje ciało. W procesie postprodukcji wyciąłem fragmenty skóry, a następnie nałożyłem je na siebie tak, aby stworzyły nieregularne „ludzkie” krople. Użyłem błękitu, aby podkreślić obecność wody w naszych ciałach. Projekt nawiązuje dialog z hydro-feminizmem.


Damian Wu – artysta wypowiadający się w medium fotografii. Interesują go zagadnienia przestrzeni i czasu rzeczy-wistości. W roku 2019 ukończył studia magisterskie Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Na chwilę obecną (2021) żyje i tworzy w Wielkiej Brytanii. Odległość od środowiska artystycznego, z którego się wywodzi sprzyja tworzeniu wewnętrznych dialogów z subiektywną pamięcią osób poznanych w okresie studiów.damianwu.comObiekt jest częścią pracy "DIS ORDER", w której poruszyłam problem obrazowania, a właściwie niemożności obrazowania chorób i zaburzeń psychicznych. Pomimo dostępu do szerokiego zakresu narzędzi służących do wykonywania obrazów, technologia nie pozwala zobaczyć struktury czy kształtu tak realnego procesu w fizjologii człowieka. "Przyszłości nie ma - syndrom czasu" był pierwszym obiektem z cyklu, którym to poprzez praktykę artystyczną powiedziałam o lęku przed przyszłością czy jej wyparciu (towarzyszące niektórym zaburzeniom), zobrazowałam ten stan, jednocześnie dotykając bezpośrednio pojęcia czasu, który jest nieodłącznym pojęciem w kontekście fotografii. Zaburzenia wypierają przyszłość, która w fotografii również nie istnieje.
Cielistości, cykl fotograficzny, 100 x 67 cm, 2018