CEZAR BEZMIENOW:
LiliesCzym jest to, co widzimy? Czy obserwowany obiekt jest w rzeczywistości tym, co dostrzegamy, czy jest raczej kombinacją niezaprzeczalnych atrybutów przedmiotu, naszych emocji i naszego nastawienia?


Na dodatek kombinacja ta zostaje przefiltrowana przez naszą zdolność rejestracji faktów postrzeżenia i przeżycia psychicznego. Obrazy z tego cyklu podejmują próbę zmierzenia się z tym zagadnieniem oraz starają się uchwycić akt postrzeżenia i spostrzeżenia zawieszonego w czasie. Człowiek postawiony jest w obliczu rzeczywistości która porusza się zbyt szybko, by ją dostrzec a co dopiero stawiać pytania o jej wirtualność. Jak mawiał francuski filozof Paul Virilio prędkość z jaką porusza się przedmiot w rzeczywistości, zmienia jego naturę. Obrazy z tego cyklu są reprezentacją perceptów mieszających się z prawdziwą naturą obiektu. Afekt spektatora jest w tym ujęciu wyłączony z równania.


Cezar Bezmienow —  post-fotograf tworzący obrazy, filmy, fotografie, rzeźby, muzykę i kolaże. Ukończył kulturoznawstwo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz fotografię (Uniwersytet Artystycznym w Poznaniu i Spéos Photography School London). W swoich pracach koncentruje się na ontologii i naturze obrazu cyfrowego, zwłaszcza w kontekście wirtualności i pamięci. Kod źródłowy fotografii cyfrowej stanowi dla Bezmienowa początek podróży w stronę duszy sztuki współczesnej. Jego autorska technika tworzenia obrazów łączy kodowanie z teorią muzyki. Bezmienow reprezentowany jest przez galerię Oped.Space w Tokio. Mieszka i pracuje w Poznaniu.bezmienow.com
Z cyklu Lilies, 100 x 100 cm, druk UV na płycie Dibond, 2020