ANITA OSUCH:
LABProjekt jest próbą zestawienia reprezentacji elementów wyposażenia ciemni fotograficznej, które przeszły wielopoziomową przemianę przenosząc się ze świata fizycznego do wirtualnego – sytuują się gdzieś pomiędzy obecnością i niematerialnością, a całe doświadczenie rozciągnięte jest w niejednoznacznej przestrzeni.Elementy cyrkulujące w powstałym zbiorze, przemieszczają się i przekształcają w ramach jednego modelu rzeczywistości, a ich charakter i zależności ujawniają się w sterylnej, ujednoliconej przestrzeni. Obszarem doświadczeń jest wirtualne laboratorium, w którym na nowych zasadach spotykają się trójwymiarowe reprezentacje fizycznych obiektów. Przyjęcie strategii badawczej, w ramach której powstały warunki do eksperymentów i obserwacji, umożliwiło analizę relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi jej elementami. Dzięki temu zaistniała możliwość niemal nieograniczonej ilości symulacji, oraz rozmaitych rozwiązań technicznych i wizualnych badanego zagadnienia.

Dychotomiczny podział na realne-wirtualne staje się niewystarczającym stwierdzeniem, dlatego proponuję w zamian stanowisko uwzględniające współistnienie obu wymiarów rzeczywistości. W moich założeniach przyjmuję, że wirtualność nie jest ukrytą, pierwotną wersją, ale odpowiednikiem realności, a człowiek żyje w świecie wirtualnym, aktualizowanym o realne doświadczenia.Anita Osuch (ur. 1989) – artystka wizualna i nauczycielka akademicka. W swojej twórczości wykorzystuje klasyczne media w połączeniu z najnowszymi technologiami. Szczególną uwagę poświęca badaniom przestrzeni wirtualnej i jej relacji ze światem rzeczywistym używając do tego celu elementów Augmented Reality. Doktora sztuki, autorka publikacji, kuratorka i uczestniczka wystaw w kraju oraz za granicą, współtwórczyni portalu POSTFOTOGRAFIA.PL. Pracuje w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w Instytucie Fotografii i Multimediów. Prowadzi Pracownię Obrazów Wirtualnych.@anita.osuch
Wizualizacja 3D, 2022